Privacy policy

אתר זה, נמצא בבעלותה של חברת סנו מפעלי ברונוס בע"מ (להלן:"החברה") ומופעל על ידה.
אנו בחברה מודעים לחשש המבקרים באתר בנוגע למידע שהם מספקים ובשימוש שהחברה תעשה במידע ולפיכך פיתחנו מדיניות של פרטיות אשר כל מטרתה לטפל בחששות אלה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת את הוראות המדיניות ולכן הנך מתבקש לחזור ולקרוא אותם מדי פעם.

מדיניות החברה:
באתרים שלנו, אין אנו אוספים מידע מזהה ופרטים אישיים מאנשים, אלא אם מידע זה נמסר לחברה מרצונם החופשי ותוך ידיעה ברורה על השימוש שיעשה בו.
החברה מכירה בחשיבות ההגנה על פרטיות המידע ומתחייבת לכבד ולהגן על פרטיותם של משתמשי האתר בכל עת. במידה ואחד מאתרי האינטרנט של החברה מכיל טופס למילוי פרטים אישיים ליצירת קשר, אנו נאסוף את פרטי הזיהוי ובהם שמות, כתובות וכתובות דואר אלקטרוני, לרבות כתובת IP רק כאשר הם ימסרו לנו על ידי משתמשי האתר ומרצונם החופשי (להלן: "המידע האישי ליצירת קשר").
השימוש במידע האישי ליצירת קשר יהיה לצורך אספקת המידע והשירותים שביקשת, עם זאת, בגלל היקף הבקשות שהחברה מקבלת ייתכן ונמסור את הפרטים לחברת הפועלות מטעמה של החברה והם אלה אשר יספקו את המידע הפרסומי ו/או מסחרי ו/או אינפורמטיבי שהתעניינת בו.
כמו כן, המידע האישי ליצירת הקשר ישמש את החברה לעיתים גם לצורך קידום מכירות ומסירת הודעות בנוגע להגרלות ו/או מבצעים שהחברה תערוך.

השימוש באתר:
כל משתמש ו/או גולש אשר הינו בגיר וכשר לפעולות משפטיות (כהגדרת מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962) ובמידה שאינו כזה, ניתנה לו הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסיו.

התקשר אלינו:
החברה תשמח לענות לגולשי האתר ו/או משתמשיו על כל שאלה בנושא מדיניות הפרטיות ונודה לך באם תתקשר לצוות שירות הלקוחות שלנו בטלפון: 09-7473222
החברה מאחלת לכולכם, גלישה מהנה ונעימה.