חזרה >

קוטלי זוחלים

K-800

לקטילה מתמשכת של נמלים בבית ובחצר

  • לקטילה מידית ומתמשכת של נמלים
  • מתאים לשימוש בבית ובחצר
  • באישור המשרד להגנת הסביבה
  • יש לקרוא את הוראות השימוש לפני הריסוס
  • יעילות מוכחת

עצה טובה מסנו