חזרה >

קוטלי מעופפים

K-4000

לקטילה מיידית של יתושים, זבובים וחרקים מעופפים אחרים

  • לריסוס בבית או בחצר
  • לריסוס ישיר על המעופפים במקומות עמידתם ומנוחתם, כגון: קירות, חלונות, דלתות ופתחי הבית
  • יעילות מוכחת
  • יש לעיין בעלון השימוש לפני היישום

עצה טובה מסנו