חזרה >

עזרי בישול, אירוח ונקיון

סנו סושי
שקיות אשפה

לפחים קטנים

  • בניחוח נעים
  • נשלפות ללא תלישה
  • מתאים במיוחד לפחי שירותים ואמבטיה
גדלים:
100 יחידות

עצה טובה מסנו