קוד אתי

עובדים ועובדות יקרים,

חברת סנו מפעלי ברונוס בע"מ, פעלה ופועלת במשך כל שנות קיומה על פי ערכי יסוד של יושרה, הגינות והתנהלות אתית, גם ללא דרישה פורמאלית מצד הרשויות. אמנם קוד זה לא היה כתוב, אך אנו, בעלי השליטה בחברה, משפחת לנדסברג, הקפדנו הקפדה מלאה על מילוי כל חוק ודרישה של הרשויות במדינת ישראל. 

התחומים בהם עוסק הקוד, הם רבים, מגוונים וחוצי חברה. אמנם אין קוד שיכול לתת מענה למגוון השאלות והאירועים אשר מתעוררים במהלך הפעילות השוטפת, אך מטרתו של הקוד לאגד בתוכו מספר נושאים חשובים כגון: ניגוד עניינים, שימוש במידע פנים, הגבלים עסקיים, מניעת הטרדות מניות, בקרה חשבונאית ודיווחים כספיים. 

יתרה מכך, חברתנו ידועה ביושרה ובהגינות כלפי צרכניה הרבים מספור, לקוחותיה וספקיה. 

הקוד האתי הכתוב רק יגביר את מחויבותנו ואנו מקבלים אותו בברכה. 

אנו מבקשים מכל עובדינו באשר הם לנהוג על פי הכללים הרשומים מטה. 

אני דורש מכל מנהל ועובד בחברה ובחברות הבנות לשנן את הכתוב ,לנהוג על פי הקוד ולשמש דוגמא אישית ליישומו ללא חריגות וללא פשרות.

לקוד האתי המלא