רשימת זוכים- מבצע חצי חינם

רשימת זוכים מבצע חצי חינם יולי 2021

שם פרטי ומשפחה:

אלון גרע
ליטל שלמה
תירצה צימרינג
שרי אמיר
אולגה נוביק
אבי שבורי
תמר כוכבי
דניאל ברוך
אברהם רוזניק
גלעד פדל

 

*** כל הפרטי הזכייה נמסרו לזוכים באופן אישי.