חזרה >

קוטלי זוחלים

K-333

מתז לקטילה ממושכת של נמלים ותיקנים 

  • מונע הופעת תיקנים ונמלים לאורך זמן
  • נוסחא יחודית במתז נוח לשימוש
  • באישור המשרד להגנת הסביבה
  • יש לקרוא את הוראות השימוש לפני הריסוס
  • יעילות מוכחת
גדלים:
750 מ"ל

עצה טובה מסנו