חזרה >

מטבח

סנו פרש
סופג ריחות

מונע ריחות רעים
במקרר ובמזווה

  • יעיל למשך כ-4 חודשים
  • עם פחם פעיל היעיל לספיגת ריחות רעים

עצה טובה מסנו