K3 תחנת פיתיון

הגנה מתמשכת מפני תיקנים.

 • קטילת תיקנים ללא מגע יד
 • הגנה יעילה לאורך זמן
 • יעיל וקל לשימוש
 • מתאים לקטילת תיקנים במקומות מסתור
Img1
עשו זאת בעצמכם! Icon

K3 נמלים - פיתיון ג׳ל

קוטל נמלים בבית ובחצר.

 • מתאים לקטילת נמלים בקן ומחוצה לו
 • יעיל וקל לשימוש
 • הגנה יעילה ומוכחת הפוגעת במעמקי הקן
 • מושך נמלים בזמן חיפושם אחר מזון ומים
Img2
עשו זאת בעצמכם! Icon

K3 פיתיון ג׳ל

קוטל תיקנים בבית ובחצר.

 • קטילת תיקנים ומניעת התרבותם
 • ג׳ל מתקדם, יעיל וקל לשימוש
 • הגנה יעילה לאורך זמן
 • מתאים לשימוש בחריצים ופתחים קטנים
Img3
עשו זאת בעצמכם! Icon

כל המוצרים ברישיון המשרד להגנת הסביבה.

המשרד להגנת הסביבה קובע כי שימוש בתכשירים אלו בניגוד להוראות התווית עלול לסכן את בריאותך ואת איכות סביבתך.